Kvalitet och miljö - vår påverkan

Lindstams Bygg har höga ambitioner när det gäller vår miljöpåverkan. Vår plan är att i byggnation och val av byggnadsmaterial alltid tänka klimatsmart samt medverka till återvinning. Vi väljer alltid den bästa logistiklösningen för miljö och hållbarhet. Vi har i många projekt arbetat exempelvis med Sunda Hus.

Vi värnar också om en trivsam arbetsmiljö, där vi alltid visar ödmjukhet inför våra kollegor och deras erfarenhet och kompetens. Vår strävan efter en så säker arbetsmiljö som möjligt är viktig för oss. Därför är vi noga med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

GDPR

Följ oss i sociala medier!