Lindstams Bygg

Kvalitet, erfarenhet, ambition och långsiktiga relationer – det får du hos oss!


Lindstams Bygg utför allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar, om- och tillbyggnadsarbeten samt byggservicetjänster. Vår ledstjärna är kvalitet över hela linjen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, vill vi tillgodose kundens behov och sträva efter långsiktiga relationer.

Sedan starten 1997 så har vi expanderat vårt företag, våra medarbetare  har blivit fler med åren och idag sysselsätter vi ca 45 anställda och är ett väletablerat byggföretag. Vi värnar om kvalitet och miljö.  Vi har korta beslutsvägar, hög flexibilitet och en nära kontakt med våra kunder och medarbetare.

Vår vision

Lindstams Bygg ska vara ett naturligt förstaval för både företag och privatpersoner vid entreprenad, installation, tillbyggnad och renovering.

Kvalitet och miljö - vår påverkan

Lindstams Bygg har höga ambitioner när det gäller vår miljöpåverkan. 

Marknad

Lindstams Bygg erbjuder tjänster till fastighetsägare, kommun, industri, privatpersoner och försäkringsbolag.


Följ oss i sociala medier!