Kvalitet och miljö - Vår påverkan

Kvalitetspolicy

"Att leverera enligt fastställda överenskommelser är en självklarhet. Vi bidrar med vår yrkesstolthet i varje uppdrag, det skapar delaktighet, arbetsglädje och kvalitet. Vi värderar gemenskap högt, ansvarstagande och ett ärligt sätt att vara."

Ett ödmjukt agerande bygger på starka relationer både hos oss själva och med våra kunder.  Vi har nödvändig kompetens samt är pålästa, vilket skapar kvalitet och engagerat arbete i varje enskild detalj. På så sätt skapar vi den trovärdighet våra kunder förtjänar. Nöjda kunder är viktigt för oss och det avgör vår framtid. Vi är stolta över att arbeta i ett företag som strävar efter ständiga förbättringar och sätter en ära i ett högklassigt utfört arbete för bästa slutresultat.

Detta gör vi genom att:

  • Tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt.
  • Uppfyller de bindande krav som ställs på oss som byggare och vad gäller kunders krav så ska vi sträva efter att överträffa dessa.
  • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

Miljöpolicy

"Lindstams Bygg ska bidra till ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande"

I varje projekt och utifrån beställarens krav arbetar vi för
minimal miljöpåverkan där vi vill uppnå energieffektiva byggnader med lång livslängd.

Vi strävar efter att använda energibesparande arbetsmetoder och förespråkar material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp.

Tillsammans med leverantörer och underentrprenörer arbetar vi tillsamnns i projektenför att förebygga föroreningar och vi ställer tydliga krav på deras miljöarbete.

För oss är det viktigt att hålla oss uppdaterade på utvecklingen i branschen och utifrån det samt beställarnas krav vidarutbildar vi vår personal för att ständigt hitta nya möjligheter att bidra till ett hållbaert samhällsbyggande.

Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på vår verksamhet och vi håller oss uppdaterade på förändringar.

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av vårt miljöledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda och löpande uppföljningar sker i verksamheten.