Kvalitet och miljö - Vår påverkan

Kvalitetspolicy

"Att leverera enligt fastställda överenskommelser är en självklarhet. Vi bidrar med vår yrkesstolthet i varje uppdrag, det skapar delaktighet, arbetsglädje och kvalitet. Vi värderar gemenskap högt, ansvarstagande och ett ärligt sätt att vara."

Ett ödmjukt agerande bygger på starka relationer både hos oss själva och med våra kunder.  Vi har nödvändig kompetens samt är pålästa, vilket skapar kvalitet och engagerat arbete i varje enskild detalj. På så sätt skapar vi den trovärdighet våra kunder förtjänar. Nöjda kunder är viktigt för oss och det avgör vår framtid. Vi är stolta över att arbeta i ett företag som strävar efter ständiga förbättringar och sätter en ära i ett högklassigt utfört arbete för bästa slutresultat.

Detta gör vi genom att:

  • Tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt.
  • Uppfyller de bindande krav som ställs på oss som byggare och vad gäller kunders krav så ska vi sträva efter att överträffa dessa.
  • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

Miljöpolicy

"Lindstams Bygg ska verka för ett hållbart byggande genom att minimera påverkan av vår miljö så långt det är ekologiskt och ekonomiskt motivera"

Lindstams Bygg har höga ambitioner vad det gäller vår klimatpåverkan.
Vår plan är att i byggnation och val av byggnadsmaterial alltid tänka klimatsmart samt medverka till återvinning. Vi väljer alltid den bästa logistiklösningen för miljö och hållbarhet.

Detta gör vi genom att:

  • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt i övrigt bindande krav som ställs på oss.
  • Hålla hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda medarbetarna.
  • Optimera vår resursförbrukning.
  • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet.
  • Använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.